EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola dolgozói 2019/2020. tanév
NÉV MUNKAKÖR/TANÍTOTT TANTÁRGY
Mislovics Andrea intézményvezető-helyettes; történelem és állampolgári ismeretek
Nagyné Czipa Marianna intézményvezető-helyettes; matematika; informatika
Fáczán Gabriella intézményvezető-helyettes; szolfézs; zeneismeret
Ágoston Ildikó ének-zene
Dr. Tóthné Sándor Györgyi magyar nyelv és irodalom; könyvtár; napközis nevelő
Erni Gabriella angol nyelv
Fodor Györgyné tanító; napközis nevelő
Görögh Imréné földrajz; rajz és vizuális kultúra; természetismeret
Holbáné Imre Katalin zongora
Incze Mihály magyar nyelv és irodalom; napközis nevelő
Kassai Judit fuvola
Kerek Marianna angol nyelv; napközis nevelő
Kiss Judit Katalin tanító; napközis nevelő
Kiss Miklós testnevelés
Konyári Terézia Valéria tanító
Kozma Beatrix fejlesztő pedagógus
Kőmives Edit citera
Körtefái István matematika; fizika
Körtefái Istvánné Pocsai Gizella matematika; fizika
Körtvélyesiné Zováth Ágnes tanító; magyar nyelv és irodalom
Kövér Péter trombita
Kranyikné Gyuró Erzsébet biológia; természetismeret; könyvtár
Krucsó József matematika; technika; ének-zene
Molnár-Helmeczi Bernadett furulya
Mudráné Szilágyi Ilona tanító
Nagy Antalné napközis nevelő
Nagy Csaba hegedű
Nagy Gáborné matematika; informatika
Nagy Imre Pálné tanító
Oláh Ágnes tanító
Sólyom Csaba testnevelés; földrajz; természetismeret
Sólyomné Kulin Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom; etika
Szabó Miklós napközis nevelő; történelem és állampolgári ismeretek; hon - és népismeret; könyvtár
Szabóné Szilágyi Edit informatika
Szakál Antalné tanító; napközis nevelő
Szakál Péterné gyógypedagógus; magyar nyelv és irodalom; könyvtár
Szanicsné Nagyhaju Katalin történelem és állampolgári ismeretek; hon - és népismeret; angol nyelv
Szilágyiné Szalka Enikő tanító
Szilvási Zsolt gitár
Teleki Mária néptánc
Tóth Kinga zongora
Urgyánné Fekete Ágnes tanító
Zsadányi Csabáné tanító
Zsadányi János Mihályné tanító; testnevelés
Debreczeni Sándorné pedagógiai asszisztens
Jádiné Tóth Annamária iskolatitkár
Korondánné Jászai Julianna pedagógiai asszisztens
Nagy Antal rendszergazda
Póti Julianna iskolatitkár
image
image
image
image