EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

Diákönkormányzatunk rövid története

A hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Diákönkormányzata 1991 óta működik. Kezdetektől fogva az iskolai demokrácia gyakorlásának fontos és elengedhetetlen színtere. A Diákönkormányzat célja: minél tartalmasabb és teljesebb iskolai élet kialakításában való részvétel, a nevelőtestülettel és az iskolavezetéssel közösen.

Joga és feladata: A tanulók érdekének képviselete az iskolavezetésben és nevelőtestületben. A gyermekek mindennapi életének a megszervezésében való részvétel. A tanuláshoz való pozitív viszony megerősítése. Kulturális tevékenységek szerevezése. Sportrendezvény, kirándulás, túra, tábor, stb. szervezése. Külső kapcsolatok kiépítése, ápolása.

Szervezeti felépítése: Legfőbb szerve az Iskolagyűlés. Ezen az iskola valamennyi nevelője, tanulója részt vesz. Ennek összehívásáról a tagok döntenek összehangoltan. A felső tagozatot képviselő egység a tagozatgyűlés. Ezen a felső tagozatos tanulók vesznek részt. Irányító szerve a Diáktanács. Tagjait a gyermekek egymás közt demokratikusan választják. Az így megválasztott tanulók alkotják a Diáktanácsot. A tagok maguk közül egy elnököt és egy titkárt választanak. A két tanuló osztálya új képviselőt delegálhat a két megválasztott vezető helyett. Az osztályok is megalakítják osztálytanácsukat. Ezen tagok egy-egy részterületért lesznek felelősek; létszámtól, területtől függően 3-6 főt. A Diáktanács pedagógus irányítását az önkormányzat vezető pedagógus látja el, melyet az iskola igazgatója bíz meg e feladattal. Ő részt vesz az üléseken szavazati jog nélkül. A gazdasági teendőket az ezzel a feladattal megbízott pedagógus látja el.

Működése: A tagozatgyűlést tanévenként legalább két alkalommal össze kell hívni. A Diáktanács havonta egyszer tartja üléseit. Napirendjét előtte kifüggesztjük, hogy a tanulók el tudják mondani véleményüket, javaslatukat választott képviselőiknek.

A DÖK az osztálytermek tisztaságát, kultúráltságát folyamatosan ellenőrzi. Az ellenőrzés havonkénti, szúrópróba-szerű. A tantermek, ill. a folyosó és mellékhelyiségek tisztaságának megőrzéséért az ott tanuló és tartózkodó osztályok, hetesek a felelősek. Az ellenőrzést a DÖK tisztasági felelőse végzi el. A tapasztalatokat a félévi, ill. az év végi tagozatgyűlésen az iskola nyilvánossága elé tárja (dicséret- elmarasztalás).

Évente visszatérő, hagyományos programjaink vannak, melyeken tanulóink igen nagy kedvvel és létszámmal vesznek részt:

  • Papírgyűjtés
  • Tojástörő
  • Sulikarácsony
  • Farsang
  • Móra napok
  • Tanulmányi versenyek
  • Kulturális rendezvények
  • Stb.

A rendezvények tervezése, szervezése, lebonyolítása és értékelése mind részét képezi a DÖK-ben tevékenykedő diákok munkájának. Ezeken kívül támogatjuk a tanulmányi versenyek díjazását és a megyei, országos versenyekre veló eljutást is.

Szoros kapcsolatunk van a városi önkormányzattal; folyamatosan megküldik, s kérik véleményünket a diákokat is érintő városi döntések meghozatala előtt.

image
image
image
image