EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

Zeneiskolai ágazat

Hajdúdorogon a szervezett zeneoktatás 1992-ben indult, az akkori Tokaji úti Általános és Zeneiskola intézményének keretein belül. A nálunk folyó zenei nevelés célja: zeneértő és zenekedvelő személyiségek formálása, közönségnevelés és a zeneileg tehetséges gyerekek felkutatása és tehetséggondozása. Segítünk tanítványainknak szabadidejük értékes felhasználásában, megvédve őket a korosztályra leselkedő káros hatásoktól. A zeneoktatás délutáni órák keretében zajlik, a hagyományos 2+6+4-es rendszerben. (2 év előképző, 6 év alapfokú oktatás, 4 év továbbképző). Az első osztályos tanulók először szolfézs-előképzőbe járnak, majd egy év elteltével megkezdhetik hangszeres tanulmányaikat.

KLASSZIKUS ZENE:

 • Fafúvós tanszak-tantárgyai: furulya, fuvola
 • Rézfúvós tanszak- tantárgya: trombita
 • Akkordikus tanszak- tantárgyai: gitár, ütő
 • Billentyűs tanszak- tantárgya: zongora
 • Vonós tanszak- tantárgya: hegedű
 • Zeneismeret tanszak- tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret
 • Kamarazene tanszak- tantárgya: kamarazene

NÉPZENE:

 • Pengetős tanszak- tantárgya: citera
 • Kamarazene tanszak- tantárgya: népi kamarazene

Növendékeink száma évente átlagosan 170 fő körül mozog, akiket 11 fős tantestület oktat. Iskolánk diákjai és tanárai állandó résztvevői Hajdúdorog és a régió kulturális életének. Évek óta jó kapcsolatot ápolunk a hajdúnánási és újfehértói zeneiskolával. Tanáraink és növendékeink közös hangversenyeken, színvonalas produkciókkal örvendeztetik meg a közönség apraját, nagyját.

HAGYOMÁNYOS RENDEZVÉNYEINK:

 • Őszi növendék hangverseny
 • Karácsonyi hangverseny
 • Kicsinyek koncertje
 • Végzősök koncertje
 • Műveltségi vetélkedők
 • Énekverseny
 • Tanszaki hangversenyek
 • Városi kulturális rendezvények
 • Iskolai rendezvények
 • Ifjúsági hangversenyek
 • Operaelőadások látogatása

A muzsikálást kulturált környezetben, szervezett intézményi keretben, kölcsönözhető hangszerekkel biztosítjuk. Volt növendékeink szívesen íratják gyermekeiket hozzánk, és rendezvényeink rendszeres látogatói.

zenei est

A zenei képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. Kiemelten fejleszti a közösséggel való együttműködés képességét, az érzelmi és társas intelligenciát. Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel, lehetőséget nyújt a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek tudatosítására, a kreativitás az esztétikai érzékenység alakítására. Célja az is, hogy felkészítsen a zene emocionális és intellektuális befogadására, a társas zenei aktivitásra. A népzene – és hagyományos közegében tanulásának folyamata is – alapvetően közösségi megnyilvánulás, ezért tanításában a kamarazenének, a hangszeres–énekes együttmuzsikálásnak kiemelt jelentősége van. A művészeti nevelés meghatározó kisiskolás korban, mert a gyerekek érzelemvilágán keresztül egész személyiségüket formálja. Egy hangszer olyan világokat nyithat meg a gyermek előtt, melyet semmi mással nem lehet helyettesíteni.

„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi, akik azon fáradozunk, hogy minden gyermek kezébe kapja a jó zene kulcsát, s vele a rossz zene elleni talizmánt, azt akarjuk, ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos kerteken.”
(Kodály Zoltán)
zenei est

A 2011/2012-es tanévben 2 új tanszakkal bővült iskolánk alapfokú művészeti képzése. Beindult az alapfokú társastánc és képzőművészeti oktatás.

Az alapfokú társastánc oktatás célja a társastánc iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek szakirányú fejlesztése. A főtárgyak és kötelező tantárgyak tanulása során a tanulók jártasságot szereznek a különböző társastáncokból. Megismerik azok történetét, a hozzátartozó viselkedés szabályait és a mindennapok magatartásformáit.

Az alapfokú képzőművészeti oktatás program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző– és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését. A képzés nagymértékben elősegíti a tanulók személyiségfejlődését és biztosítja a tehetséggondozás lehetőségét. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat; a tanulók érdeklődésére, a kézműves hagyományokra, valamint a klasszikus és kortárs képző–és iparművészeti, médiaművészeti értékekre építve gyarapítja ismereteiket, s alakítja készségeiket. A képzés célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében.

image
image
image
image