EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI KÉPZÉS
ZENEMŰVÉSZET
„A művészet első feladata, hogy megszépítse az életet.” (F. Nietzsche)

Hajdúdorogon a szervezett zeneoktatás az 1992/1993-as tanévben indult, az akkori Tokaji úti Általános és Zeneiskola intézményének keretein belül. Az intézmény rendszerének helyi sajátossága, hogy a 2008/2009-es tanévtől a zeneművészeti képzésre jelentkező első osztályos tanulók először szolfézst tanulnak, majd az előképző második évfolyamán kezdhetik meg hangszeres tanulmányaikat. Az alapfokú zeneművészeti oktatás az épület második emeletén található, zongorával ellátott tantermekben zajlik. A kulturális rendezvények - az intézmény első emeletén található, 300 férőhelyes, tágas, színpaddal és kényelmes székekkel ellátott - elegáns díszteremben kerülnek megrendezésre.

TANSZAKOK:

Klasszikus zene:

 • Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola
 • Rézfúvós tanszak tantárgya: trombita
 • Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő
 • Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora
 • Vonós tanszak tantárgya: hegedű
 • Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs, szolfézs-kötelező, zeneismeret
 • Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, kórus

Népzene:

 • Pengetős tanszak tantárgya: citera
 • Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs, szolfézs-kötelező, zeneismeret
 • Kamarazene tanszak tantárgya: népi kamarazene

Növendékeink száma évente átlagosan 150 fő. Iskolánk diákjai és tanárai állandó résztvevői Hajdúdorog és a régió kulturális életének. Évek óta jó kapcsolatot ápolunk a hajdúnánási és újfehértói zeneiskolával. Volt tanítványaink szívesen íratják gyermekeiket hozzánk és rendezvényeink rendszeres látogatói. Tanáraink és növendékeink színvonalas produkciókkal örvendeztetik meg a közönség apraját, nagyját.

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI KÉPZÉS HAGYOMÁNYOS RENDEZVÉNYEI:

 • “Zenei Világnap” közös éneklés
 • Karácsonyi hangverseny
 • Képzőművészeti kiállítás
 • Néptánc bemutató
 • Hangszerbemutató az óvodában
 • Iskolai kulturális rendezvények
 • Városi kulturális programok
 • Nyílt nap
 • Tanévzáró hangverseny
 • Zeneszerzőkhöz kapcsolódó hangversenyek, műveltségi vetélkedők
 • Félévi és év végi tanszaki hangversenyek, meghallgatások
 • Ifjúsági ismeretterjesztő hangversenyek
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. Kiemelten fejleszti a közösséggel való együttműködés képességét, az érzelmi és társas intelligenciát. A művészeti nevelés meghatározó kisiskolás korban, mert a gyerekek érzelemvilágán keresztül egész személyiségüket formálja. Egy hangszer olyan világokat nyithat meg a gyermek előtt, melyet semmi mással nem lehet helyettesíteni. Fő célunk, hogy növendékeinkkel megszerettessük a zenét, fejlesszük személyiségüket és a szépség iránti érzékenységüket. Intézményünk a nevelés-oktatás feladatán túl felvállalja a település kulturális értékeinek megőrzését, hagyományainak ápolását. Tanáraink, növendékeink példamutató művészi tevékenysége jelentős szerepet tölt be a város kulturális életében. Iskolánk a hagyományteremtés fontos bázisa egyfajta szellemiség megteremtésével, kulturális szokások kialakításával, rendezvényeivel, programjaival. Büszkék vagyunk arra, hogy tanulóink minden tanévben rendszeresen részt vesznek minősítő versenyeken, ahol megyei és országos szinten is szép eredményeket érnek el, és több tanuló folytatja tanulmányait szakirányú művészeti iskolában.„…Sokszor egyetlen élmény egész életére megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni: ezt megszerezni az iskola kötelessége.” (Kodály Zoltán)
image
image
image
image