EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

Iskolai ifjúságvédelmi feladatok
Miért is van egyre nagyobb szükség az iskolai gyermekvédelemre?
A 2010-ben lezajlott kutatás eredményeire támaszkodva, az UNICEF a világ gyermekeinek helyzetéről szóló 2011-es jelentésében rámutatott arra, hogy a világ fiataljainak 20 %-a küzd valamilyen mentális vagy viselkedési problémával. A mentális problémák 50 %- a serdülőkorban jelentkezik először. Egyre több gyermek küzd tanulási nehézséggel, a magatartászavaros tanulók száma pedig folyamatosan nő.

Ezek a riasztó adatok a Móra iskolában is arra ösztönöznek mindenkit, hogy a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában minden pedagógus vegyen részt, működjenek együtt a hátrányos helyzet, a veszélyeztetettség körülményeinek feltárásában, megelőzésében, megszüntetésében.

Az ifjúságvédelmi felelősök feladata, hogy összefogják az iskola gyermekvédelmi munkáját, segítsék az osztályfőnököket a gyermekvédelmi teendőik ellátásában, tájékoztassák őket a jogszabályok által előírt feladatokról, a legújabb rendelkezésekről.

Munkájuk során folyamatos kapcsolatot tartanak a tanulókkal, családjaikkal és különböző egészségügyi, oktatási, művelődési intézményekkel, alapítványokkal, egyesületekkel és szakemberekkel. Legfontosabb feladatuknak azt tekintik, hogy minden esetben a gyermekek érdekeit képviseljék, segítsék a gyermekek és környezetüknek egyensúlyát megtartani, annak felbomlása esetén a normális állapotot visszaállítani.

Szükség esetén a tanuló érdekében intézkedést kezdeményeznek. Ebben segítenek a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai: gyermekjóléti, családsegítő szolgálat, illetékes jegyző, gyámhivatal, nevelési tanácsadó, védőnő, rendőrség.

Prevenciós /megelőzést szolgáló/ feladatok megvalósulása az iskolában:

  • Gyermekek, szülők tájékoztatása a gyermek jólétét szolgáló szervezetek működéséről, szolgáltatásaik elérhetőségéről.
  • Diákönkormányzat, pedagógusok, szakemberek bevonása az egészséges életmódot (drog, alkohol, dohányzás megelőzésére…) bemutató hasznos tudnivalókról, felvilágosító programok szervezése.
  • Diákönkormányzat, pedagógusok, szakemberek bevonása az egészséges életmódot (drog, alkohol, dohányzás megelőzésére…) bemutató hasznos tudnivalókról, felvilágosító programok szervezése.
  • Szakmai továbbképzéseken való részvétel, annak elősegítése érdekében, hogy a veszélyeztető tényezők korai tüneteit felismerjék az ifjúságvédelmi felelősök, pedagógusok.
  • Osztályfőnöki órán olyan témák megtárgyalása, amelyek elősegítik azt, hogy a diákok maguk is felismerjék társaik veszélyeztetett helyzetét, tisztában legyenek azzal, kinek kell jelezniük az észlelt problémát, ne tartsanak hátrányos következményektől.

A több információhoz jutás, az esetek szélesebb körű feltárása érdekében tervezzük egy „SOS” láda felállítását, anonim tesztek kitöltését, feldolgozását.

Néhány adat az intézkedéseket igénylő esetekről:

Nagy hangsúlyt kapott az ifjúságvédelmi munkában az, hogy az oktatási intézmény kellő időben jelezze az igazolatlan mulasztásokat a szülő, a gyermekjóléti szolgálat és a hatóság felé. Az iskola jelentési kötelezettségei a 10., 30. és az 50. igazolatlan mulasztáshoz kapcsolódnak.

Az intézményünkbe járó tanulók 52 %-a részesül iskoláztatási támogatásban, amely a beiskolázottak igen magas arányát jelenti. Azt a tanulót, aki 50 órát mulaszt igazolatlanul, a jegyző védelembe veszi, s elrendeli az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, és eseti gondnokot jelöl ki a juttatás természetbeni felhasználására. Ilyen esetre is volt már példa az elmúlt évben. Tíz igazolatlan hiányzás miatt több esetben kellett felszólítást küldeni, családlátogatást végezni.

A hátrányos helyzetű tanulók 32 %-a veszélyeztetett. Ezeknek a tanulóknak a száma folyamatosan növekszik. Sajnos közülük kerülnek ki azok a diákok, akik gondot okoznak nevelési hiányosságaik, csúnya beszédük, agresszív viselkedésük, apróbb lopások miatt. Az ő tevékenységüket fokozott figyelemmel követi minden pedagógus az órán és az óraközi szünetekben is.

A munka továbbfejlesztése érdekében továbbra is fontos a pályázatok figyelemmel kísérése. Igen hasznosnak bizonyult a korábbi években is a felsős ifjúságvédelmi felelősnek a Munkanélküliek Egyesületének elnökével közösen megírt pályázata, amely lehetővé tette, hogy a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató foglalkozáson vegyenek részt magyar tantárgyból, vagy a Városi Ifjúságvédelmi Bizottság és a Korszerű Oktatásért Alapítvány által szervezett 1 hetes nyári Esélyegyenlőségi tábor megtartása, amely a hasznos szabadidő eltöltését tette lehetővé a hátrányos tanulók részére iskolánkban. Nagyszerű lehetőség volt az is, hogy iskolánkból szintén ingyenes nyári táborozáson vehetett részt 90 gyerek Tatán.

image
image
image
image