EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

Letölthető iskolai dokumentumok
 • Intézményi elvárásrendszer (Pdf)
 • A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzata (Pdf)
 • Térítési díjak, kedvezmények (Pdf)
 • Díjkedvezmény iránti kérelem (Pdf)
 • Díjkedvezmények (Pdf)
 • Díjmentesség iránti kérelem (Pdf)


 • ZÁRADÉKOK 2020-2021. tanév
 • Az iskolák által alkalmazott záradékok 2020/2021. tanév (Pdf)


 • FOGADÓÓRÁK 2020-2021. tanév
 • A fogadóórák időpontjai a 2020/2021. tanévre vonatkozóan (Pdf)


 • TANÉV RENDJE 2020-2021. tanév
 • 2020-2021. TANÉV RENDJE (Pdf)


 • Munkatársak 2020-2021. tanév
 • Pedagógus és NOKS dolgozók 2020-2021. tanév (Pdf)


 • Intézményvezető pályázat
 • Mislovics Andrea Intézményvezető pályázata 2021 (Pdf)
 • Mislovics Andrea Intézményvezető pályázata 2020 (Pdf)
 • Mislovics Andrea Intézményvezető pályázata 2019 (Pdf)
 • Nagy Ilona Intézményvezető pályázata 2016 (Pdf)


 • MESTERPEDAGÓGIAI PROGRAM
 • GeoGebra a Mórában (Pdf)
 • Esélyegyenlőségi iskolai program (Pdf)
 • DIGITÁLIS TANANYAG ÉS JÁTÉKOS INTERAKTÍV FELADATOK (Pdf)


 • MÉRÉSI EREDMÉNYEK
 • MÉRÉSI EREDMÉNYEINK 2019-2020 TANÉV (Pdf)


 • AZ IDEGEN NYELVI MÉRÉS
 • AZ IDEGEN NYELVI MÉRÉS ÉRTÉKELÉSE 2019 (Pdf)
 • AZ IDEGEN NYELVI MÉRÉS ÉRTÉKELÉSE 2021 (Pdf)


 • NETFIT
 • NETFIT ELEMZÉS 2018/2019 (Pdf)


 • Szülői nyilatkozat dokumentumok
 • Hit -és erkölcstan nyilatkozat (Pdf)
 • Szülői felügyeleti jog gyakorlásásról nyilatkozat (Pdf)
 • Életvitelszerű ott lakásról nyilatkozat (Pdf)


 • Közzétételi
 • Munkaterv 2020-2021 (Pdf)
 • HÁZIREND 2021(Pdf)
 • Intézkedési terv 2020-2021 (Pdf)
 • Intézkedési terv kivonat (Pdf)
 • PEDAGÓGIAI PROGRAM 2020 (Pdf)
 • PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETE 2020 (Pdf)
 • SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2020 (Pdf)
 • AZ INTÉZMÉNY NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJE (Pdf)
 • BEIRATKOZÁS IDEJE, ENGEDÉLYEZETT OSZTÁLYOK SZÁMA (Pdf)
 • ISKOLAI FELVÉTEL SZABÁLYAI (Pdf)
 • PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS (Pdf)
 • 2019. ÉVI ORSZÁGOS MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYE (Pdf)
 • A TANÓRÁKON KÍVÜL EGYÉB FOGLALKOZÁSOK (Pdf)
 • HÁZI FELADATOK ÉS ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI (Pdf)
 • ISKOLAI OSZTÁLYOK SZÁMA, TANULÓK LÉTSZÁMA (Pdf)
 • NEVELŐ, OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE (Pdf)
 • PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE (Pdf)
 • TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK (Pdf)
 • TANULÓK LE- ÉS KIMARADÁSÁVAL, ÉVFOLYAMISMÉTLÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK (Pdf)
 • TOVÁBBI FELVÉTELI KÉRELMEK (Pdf)
 • CSOPORTOK ÉS TANULÓI LÉTSZÁMOK A MŰVÉSZETI ÁGAZATON (Pdf)
 • ÉVFOLYAMOK SZÁMA MŰVÉSZETI ÁGOZATON (Pdf)
 • VERSENYEREDMÉNYEK (Pdf)
 • NEVELŐ, OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE(1) (Pdf)
 • RENDEZVÉNYEK, HAGYOMÁNYOK (Pdf)
 • SZEREPVÁLLALÁS A HELYI KULTURÁLIS ÉLETBEN (Pdf)
 • TANTÁRGYVÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG (Pdf)
 • AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN ÖSSZEÁLLÍTOTT INTÉZKEDÉSI TERV (Pdf)

 • Minimum követelmények
 • Minimum követelmények 2020 (Pdf)
 • Minimum követelmények - GRAFIKA (Pdf)
 • Minimum követelmények - NÉPTÁNC (Pdf)
 • Minimum követelmények - ZENE (Pdf)
 • image
  image
  image
  image