EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

KÖZZÉTÉTELI LISTA ELEMEINEK HIVATKOZÁSI ALAPJA
logo
logo
Letölthető iskolai dokumentumok
 • Intézményi elvárásrendszer (Pdf)
 • A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzata (Pdf)
 • Térítési díjak, kedvezmények (Pdf)
 • Díjkedvezmény iránti kérelem (Pdf)
 • Díjkedvezmények (Pdf)
 • Díjmentesség iránti kérelem (Pdf)
 • Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 1-2018. (V. 23.) sz. Térítési díj és tandíj szabályzata.pdf (Pdf)


 • ZÁRADÉKOK 2021-2022. tanév
 • Az iskolák által alkalmazott záradékok 2021/2022. tanév (Pdf)


 • FOGADÓÓRÁK 2021-2022. tanév
 • A fogadóórák időpontjai a 2021/2022. tanévre vonatkozóan (Pdf)


 • TANÉV RENDJE 2021-2022. tanév
 • 2021-2022. TANÉV RENDJE (Pdf)


 • Munkatársak 2021-2022. tanév
 • Pedagógus és NOKS dolgozók 2021-2022. tanév (Pdf)


 • Intézményvezető pályázat
 • MISLOVICS ANDREA VEZETŐI PROGRAM 2021 (Pdf)
 • Mislovics Andrea Intézményvezető pályázata 2021 (Pdf)
 • Mislovics Andrea Intézményvezető pályázata 2020 (Pdf)
 • Mislovics Andrea Intézményvezető pályázata 2019 (Pdf)
 • Nagy Ilona Intézményvezető pályázata 2016 (Pdf)


 • MESTERPEDAGÓGUS PROGRAMOK
 • GeoGebra a Mórában (Pdf)
 • Esélyegyenlőségi iskolai program (Pdf)
 • DIGITÁLIS TANANYAG ÉS JÁTÉKOS INTERAKTÍV FELADATOK (Pdf)
 • Alapozó Terápiák mozgásfejlesztő program (Pdf)


 • MÉRÉSI EREDMÉNYEK
 • MÉRÉSI EREDMÉNYEINK 2019-2020 TANÉV (Pdf)


 • AZ IDEGEN NYELVI MÉRÉS
 • AZ IDEGEN NYELVI MÉRÉS ÉRTÉKELÉSE 2019 (Pdf)
 • AZ IDEGEN NYELVI MÉRÉS ÉRTÉKELÉSE 2021 (Pdf)


 • NETFIT
 • NETFIT ELEMZÉS 2018/2019 (Pdf)


 • Szülői nyilatkozat dokumentumok
 • Hit -és erkölcstan nyilatkozat (Pdf)
 • Szülői felügyeleti jog gyakorlásásról nyilatkozat (Pdf)
 • Életvitelszerű ott lakásról nyilatkozat (Pdf)


 • ADATKEZELÉS
 • TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL (Pdf)
 • SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (Pdf)


 • A VESZÉLYHELYZET IDEJÉN ALKALMAZANDÓ INTÉZKEDÉSEK
 • A VESZÉLYHELYZET IDEJÉN ALKALMAZANDÓ INTÉZKEDÉSEK (Pdf)


 • Közzétételi
 • Munkaterv 2021-2022. TANÉV (Pdf)
 • HÁZIREND 2021(Pdf)
 • Intézkedési terv 2020-2021 (Pdf)
 • Intézkedési terv kivonat (Pdf)
 • PEDAGÓGIAI PROGRAM 2020 (Pdf)
 • PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETE 2020 (Pdf)
 • SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2020 (Pdf)
 • AZ INTÉZMÉNY NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJE (Pdf)
 • BEIRATKOZÁS IDEJE, ENGEDÉLYEZETT OSZTÁLYOK SZÁMA 2021/2022. TANÉV(Pdf)
 • BEIRATKOZÁS IDEJE, ENGEDÉLYEZETT OSZTÁLYOK SZÁMA 2022/2023. TANÉV(Pdf)
 • ISKOLAI FELVÉTEL SZABÁLYAI (Pdf)
 • PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS (Pdf)
 • 2019. ÉVI ORSZÁGOS MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYE (Pdf)
 • A TANÓRÁKON KÍVÜL EGYÉB FOGLALKOZÁSOK (Pdf)
 • HÁZI FELADATOK ÉS ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI (Pdf)
 • ISKOLAI OSZTÁLYOK SZÁMA, TANULÓK LÉTSZÁMA (Pdf)
 • NEVELŐ, OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE (Pdf)
 • PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE (Pdf)
 • TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK (Pdf)
 • TANULÓK LE- ÉS KIMARADÁSÁVAL, ÉVFOLYAMISMÉTLÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK (Pdf)
 • TOVÁBBI FELVÉTELI KÉRELMEK (Pdf)
 • CSOPORTOK ÉS TANULÓI LÉTSZÁMOK A MŰVÉSZETI ÁGAZATON (Pdf)
 • ÉVFOLYAMOK SZÁMA MŰVÉSZETI ÁGOZATON (Pdf)
 • VERSENYEREDMÉNYEK (Pdf)
 • NEVELŐ, OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE(1) (Pdf)
 • RENDEZVÉNYEK, HAGYOMÁNYOK (Pdf)
 • SZEREPVÁLLALÁS A HELYI KULTURÁLIS ÉLETBEN (Pdf)
 • TANTÁRGYVÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG (Pdf)
 • AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN ÖSSZEÁLLÍTOTT INTÉZKEDÉSI TERV (Pdf)
 • PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS (Pdf)
 • SZAKMAI ELLENŐRZÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSAI (Pdf)
 • A 2019-2020. TANÉVBEN VÉGZETT 8. OSZTÁLYOS DIÁKOK TANULMÁNYI FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE (Pdf)
 • A 2018-2019. TANÉVBEN VÉGZETT 8. OSZTÁLYOS DIÁKOK TANULMÁNYI FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE (Pdf)
 • MÓRA Továbbtanulás irányai 2020_2021 (Pdf)
 • AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE (Elvárások értékelése) (Pdf)
 • AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE (Területek értékelése)(Pdf)

 • Minimum követelmények
 • Minimum követelmények 2021 (Pdf)
 • Minimum követelmények - GRAFIKA (Pdf)
 • Minimum követelmények - NÉPTÁNC (Pdf)
 • Minimum követelmények - ZENE (Pdf)
 • image
  image
  image
  image