EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

ISKOLÁNK RÖVID TÖRTÉNETE

Az 1974/75-ös tanév elején egyik fontos tény a leendő 8 tantermes új iskola megépítése volt, mely a zsúfoltság megszüntetésével a nevelő-oktató munka színvonalát is emelhette. 1975/76 tanévtől igazgató Kalapos János. 1975. szeptember 12-én volt az iskolaavatás. 13 millió Ft-ba került az új épület, melyben volt 8 tanterem, 2 gyakorló terem (technika), egy konyha a napköziseknek és hatalmas modern tornaterem. Mindez 260 felső tagozatos diák tanulását szolgálja. A berendezések 750 ezer Ft-ba kerültek.

1977-ben jelent meg „Az általános iskolai nevelés és oktatás terve”. A tanterv élén alapozó fejezet található „Alapelvek az általános iskolai nevelés- és oktató munkájához”. 1978-ban indult az új Tanterv bevezetése fokozatosan, első és ötödik évfolyamon. A nevelőket központi tanmenetekkel, kézikönyvekkel segítették a felkészülésben, az órai munkában. Minden tantárgyból munkafüzetek egészítették ki a tankönyvi anyagot, segítve annak feldolgozását, egyre inkább bekapcsolva a tanulókat az órai munkába, az új anyag feldolgozásába.

Az 1977. évi gyermekvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően az iskola nagy súlyt fektet a gyermek- és ifjúságvédelemre. A gyermekvédelmi munka célja, a veszélyeztetettség megelőzése, csökkentése, megszüntetése. A 80-as években a városi gyámügyi előadóval tartották a kapcsolatot. Rendszeresen látogatták a családokat, a 8. osztályt végzettek továbbtanulását is figyelemmel kísérték.

Az 1984/85. tanévben Szakál György lett az iskola igazgatója. 1986. augusztus 1-jén miniszteri rendelet jelent meg az alapfokú nevelési-oktatási intézmények működéséről. A rendelet meghatározta a tanév rendjét, a tanórán kívüli foglalkozásokat. Szólt a GYIVI feladatokról, a működési szabályzatról, a tanulókról, a házirendről, fegyelmi felelősségről, a tanulók közösségeiről, a diákönkormányzatról. A rendelet kitért az iskola vezetésére, a pedagógusokra, a szakmai munkaközösségekre, szólt a szülők jogairól és az iskolatanácsról. Tagjai az iskola igazgatója, a diákönkormányzat, az úttörőcsapat, a szülői munkaközösség, a szakszervezet, a pártalapszervezet választott képviselői.

1987. március 26-án jött létre a Diáksport Egyesület. 1990 decemberében alakult meg szülői kezdeményezésre a Korszerű Oktatásért Alapítvány. A tanulói létszám folyamatos növekedése miatt teremhiány alakult ki. Egyre égetőbbé vált az új épületben egy újabb szint megépítése, az emeletráépítés, mely 1993-ban elkezdődött. Az 1992/93-as tanévtől indult az iskolában a zenei ágazat. Nagy volt az öröm, mert gyermekeinknek nem kellett Hajdúnánásra járni Zeneiskolába.

1994. augusztus 31-én adták át az emeletráépítéssel elkészült új szintet. Nemcsak a tantermek száma nőtt, hanem korszerű számítástechnikai termeket, új könyvtárt és egyéb kiszolgáló helyiségeket is adtak át. Az iskola régi vágya teljesült a díszterem megépítésével. Hosszú éveken át sikerült a berendezéseit, színpadát és környezetét kialakítani, ami ma már egy igen reprezentatív és elegáns terem lett. 1998 óta rendszerességgel jelenik meg az igen sikeres és népszerű diákújság, melynek a neve: Szófacsaró.

1999-ben új igazgató vette át az iskola vezetését: Csige József. Munkájával ő is sokat tett azért, hogy ilyen szép, színvonalas iskolába járhassanak gyermekeink.

2009. augusztus 1-jétől Körtefái Istvánt nevezték ki az iskola új igazgatójának. 2010 szeptembertől az iskola új neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

2014. augusztus 1-jétől Zsadányi János Mihályné lett a megbízott igazgató.

2014. október 1-jén került sor a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ünnepélyes átadó ünnepségére, mely a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0028 azonosítószámú pályázat sikerének köszönhetően közel 202 millió Ft Európai Uniós támogatásból és az ehhez szükséges önerőből valósulhatott meg, melyet kormányzati támogatásként kapott meg a város.

2015 októberében valósult meg a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületenergetikai fejlesztése megújuló erőforrás hasznosításával.

2015-től Nagy Ilona megbízott igazgatóként, 2016 augusztustól pedig kinevezett igazgatóként vezette az intézményt.

2019 augusztusától Mislovics Andrea látja el a vezetői feladatokat.

image
image
image
image