EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

Példává válunk

Az elmúlt tanévben a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményről szóló híradásokban feltűnt a referenciaintézmény kifejezés.

Mit is takar ez?

  • A kormány a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a közoktatás-fejlesztés területén futó projektekben több száz iskola vállalkozott arra, hogy példaértékű intézményekben új eljárásokkal, módszerekkel, komplex tantárgyi rendszerekkel ismerkedjen meg. Azt, mint jó gyakorlatot átvéve saját iskolájukban alkalmazzák. Az olyan intézmények, mint a Móra, amelyek rendelkeznek „jó gyakorlattal” szigorú akkreditációs eljárás során válhatnak referenciaintézménnyé, példává.

Hol tart a folyamat most?

  • A minősítési eljárás első lépése az előminősített referenciaintézményi cím elnyerése volt. Ezt 2011. márciusára teljesítettük.
  • A második szakasz zajlik most, melynek keretében Európai Uniós forrásból fejlesztjük iskolánkat. A fejlesztés részeként a tantestület tagjaiból alakult 5 fős team továbbképzéseken vett részt. Fejlesztjük a nevelés-oktatás eszközrendszerét. Átdolgozzuk, aktualizáljuk alapdokumentumainkat, elsősorban a Pedagógiai programot és a Helyi tantervet.

Miért vállaltuk mindezt?

  • Mi mórás pedagógusok az elmúlt évek során folyamatosan törekedtünk arra, hogy fejlesszük önmagunkat, közösségeinket, nevelési környezetünket, rendszerünket, folyamatainkat. Valamint azért, hogy a lehető legmagasabb színvonalon tudjuk teljesíteni a hajdúdorogi családok megelégedésére, illetve gyermekeink büszke örömmel mondhassák: mórás diák leszek, vagyok, voltam!
  • „Hűség a hagyományokhoz és bátorság az újításokhoz” jellemzi munkánkat. Ha számba vesszük értékeinket, az alapfeladatok magas színvonalú ellátása mellett mennyi sajátosságunk van, amitől a Móra más, több, mint bármelyik más iskola.
  • A mórás diákok aszerint, hogy melyik évfolyamra járnak, legalább egyről, többről, vagy mindről tudnak beszélni, élményeket sorolni. Ezek az értékek iskolánk pedagógusainak fejlesztései, amelyeknek a nevelési folyamatra gyakorolt hatását nemcsak mi mórások élvezzük, hanem munkánkat büszkén mutatjuk meg a pedagógus szakmának, a szakmai közéletnek, mert mi mórások „Segítünk egymásnak jobbnak lenni!”
Körtefái istván
Móra Iskola Hajdúdorog - Tehetséggondozás logo
image
image
image
image