EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI KÉPZÉS
TÁNCMŰVÉSZET

A 2010/2011-es tanévben elkezdődött a társastánc iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek szakirányú fejlesztése. A főtárgyak és kötelező tantárgyak tanulása során a tanulók jártasságot szereznek a különböző társastáncokból és megismerik azok történetét, a hozzátartozó viselkedés szabályait és a mindennapok magatartásformáit. Táncos diákjaink tanév végén hagyományos Táncgála műsor keretében belül mutatják be az elsajátított csodás koreográfiákat.
A 2015/2016-os tanévben beindult a néptánc tanszak, mely elősegíti néphagyományunk megismerését, tovább éltetését és újraalkotását, kulturális örökségünk megbecsülését. Tanulóink rendszeresen lépnek fel iskolai és városi rendezvényeken. A néptánc oktatása során a kulturális értékek közvetítése nem elsősorban a képességek függvénye, hanem a képességek fejlesztésének lehetséges színtere. Lehetővé teszi mindenki számára – beleértve a kisebbségeket, valamint a hátrányos helyzetű gyermekeket is – az önkifejezés és azonosulás esztétikai útjának elérését, segítve ezzel a személyes kreativitás kibontakozását és az egyéniség fejlődését

image
image
image
image