EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

TÁJÉKOZTATÁS az óvodában/iskolában/kollégiumban nyújtott ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ tevékenységről

A hajdúböszörményi Szociális Szolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti Központja a gyermek/ek veszélyezettségének megelőzése érdekében – a szociális segítő munka eszközeivel – támogatást nyújt az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás érdekében. Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a köznevelési intézményben biztosított preventív jellegű tevékenység, amely az óvodás-, és iskoláskorú gyermekek, fiatalok képességeinek, lehetőségeinek legoptimálisabb kibontakoztatását támogatja szociális kapcsolataik, társadalmi integrációjuk javításával.
Az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt.
A szociális segítő előre kijelölt és közzétett időben fogadóórát tart a köznevelési intézmény kijelölt helyiségében. Ez idő alatt felkeresheti őt szülő, vagy más hozzátartozó, tanuló és pedagógus, illetve a köznevelési intézményben dolgozó bármely munkatárs.
A fogadóóra keretében: információnyújtás történik az elérhető szolgáltatásokról, jogokról és kötelezettségekről; tájékoztatás a szociális rendszer hatékony működéséről; segítségnyújtás valósul meg az ügyintézésben; aktív szerepkör az észlelő- és jelzőrendszer hatékony működésében. Kiemelt figyelmet fordít a gyermeknek és a családjának iskolai életét érintő kérdésekre.
Az iskola szempontjából igen fontos tevékenységi forma a rendhagyó osztályfőnöki órák tartása prevenció és szociális készségfejlesztés céljából; csoportokban, osztályközösségekben jelentkező nehézségek, problémák kezelésének segítése; valamint a rendezvényeken, programokon való részvétel, segítségnyújtás azok szervezésében.
A szolgáltatások igénybevétele térítésmentes.

Szolgáltatást biztosító intézmény:
Szociális Szolgáltatási Központ
Család és Gyermekjóléti Központja
4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc utca 42.
Tel.: 06(52)371-066

Óvodai és iskolai szociális segítő neve, elérhetősége:
PÁLFI HEDVIG NÓRA
Közvetlen elérhetőség: 06(20)292-8723 (munkaidőben hívható: 8-16-ig)
Fogadóóra: Hétfő és csütörtök 13:00-14:00
e-mail: palfi.hedvig34@gmail.com

image
image
image
image
image