EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

HON- ÉS NÉPISMERETI ÓRA
Téma: Márton-nap

Újabb élményszerű tanításon vett részt a 6. a osztály. A jeles napok értelmező, magyarázó kifejtésén túl Márton napoztunk. Dalanics Zoltán parókus atya beszélt Márton püspök életéről, tetteiről a diákoknak, középpontba állítva példaként a püspök önzetlenségét, segítőkészségét, alázatosságát.
Majd következtek az interaktív, egyedi feladatok. A diákok lúdtollal örökítettek meg egy Szent Mártonhoz fohászkodó imát (rézkarc készítője: Monostory Viktória művész-tanár), majd pohárra rajzoltak szebbnél szebb libákat és Márton püspököt. A megszerzett tudáson és élményen túl Márton-napi finomsággal zárult a hon- és népismereti óra.

Mislovics Andrea
néprajztanár
image image image image image image image image image
image
image
image
image