EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

ORSZÁGOS HONISMERETI TANULMÁNYI VERSENY RÉSZTVEVŐI A MÓRÁS DIÁKOK
Immár nyolcadik alkalommal tűzték a megmérettetés zászlójára a szervezők az alábbi nemes célokat: „az általános magyar műveltség, a hazaszeretet és a nemzeti összetartozás gondolatának fejlesztése, Hazánk természetének, történelmének és nemzeti értékeinknek megismertetése, illetve az ismeretek elmélyítése az iskolai tananyag kiegészítéseként, életkori sajátosságok figyelembevételével, érdekes és izgalmas felfedező feladatokon keresztül játékos megközelítésben.” [Forrás: https://honismereti-tanulmanyi-verseny.hu]

A verseny ismérvei:
- A versenyen 3-7. évfolyamos tanulók vehetnek részt.
- 7 az 1-ben verseny: a honismeret gyűjtőnév alatt 7 tantárgy és ismeretkör feladatait tartalmazza: magyar irodalom, történelem, földrajz, környezetismeret, néphagyomány, hungarikumok, feltalálók.
- A verseny egyben tehetséggondozás is, amely feladataival nem csupán a tananyagot dolgozza fel, hanem az egyes ismeretköröket integrálva, a kutatómunka által újabb ismereteket ad a tanulóknak.
- A verseny 4 fordulóból áll, a tanulóknak fordulónként 15 feladatot kell megoldani.
- A feladatok megoldása interneten, a verseny honlapján történik.
- A verseny lezárása, eredményhirdetés: 2022. április 5.

Tanulóink:
- Sokan jelentkeztek, mert a tudás érték.
- Izgalommal telve oldják meg a feladatsorokat, mert kutatómunkát, igényességet, körültekintést igényel.
- Szívesen szánják rá szabadidejüket, hiszen a történelmi Magyarország csodálatos világában elmerülni csudajó.

Örömmel osztom meg a kedves olvasókkal, hogy sokan már a második fordulót is eredményesen teljesítették, és izgatottan várják a következő, érdekes kérdéssort.

Felkészítő pedagógusok: Szanicsné Nagyhaju Katalin és Mislovics Andrea
image
image
image
image
image