EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

MERRE TOVÁBB? SEGÍTÜNK!
Az általános iskola utolsó tanéve sok szempontból mérföldkő a nyolcadikosok életében. Minden családban felvetődik a kérdés: Hogyan tovább? A jó iskolaválasztás hosszú időre befolyásolhatja a gyermek és a szülők életét is. A középiskola hatással van a későbbi életpályára, ezért a döntés nagy felelősség. Iskolánk tudatosan törekszik arra, hogy segítő kezet nyújtson szülőnek és gyermeknek egyaránt. Közös törekvés a reális iskolaválasztás, hogy mindenki megtalálja azt az intézményt, ahol érdeklődési köréhez kapcsolódó képzésben részesülhet.
Egyre több középfokú intézményben elvárás a központi írásbeli felvételi. A tudásszintet és kompetenciát mérő feladattípusok gyakorlása szaktanári irányítást igényel, ezért minden évben felkészítő órákon vehetnek részt a diákok magyarból, matematikából és angolból. Idén 27 tanuló gyakorol rendszeresen a felvételire. Bízunk benne, hogy a korábbi évekhez hasonlóan ők is eredményesen szerepelnek majd.
Nemcsak az osztályfőnöki órák, hanem a szülői értekezletek és a fogadóórák központi témája is a továbbtanulás. A közös beszélgetések és véleménycserék hasznosak lehetnek a döntés során. Október-november a középiskolai nyílt napok időszaka. A kapott tájékoztatókat és színes prospektusokat nemcsak a gyerekeknek továbbítjuk, hanem a közösségi oldalon a szülői csoportok is tájékoztatást kapnak az aktualitásokról. Ahhoz, hogy a szülői elvárás és a gyermeki szándék találkozhasson, feltétlenül szükséges a megcélzott középiskola nyílt napján való személyes részvétel a szülővel együtt.
Intézményünkből több kolléga is részese lehetett a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium által szervezett beiskolázási programnak. A végzős tanulóink pedig a napokban ismerhették meg a Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium képzési formáit, egyediségét, nevelési gyakorlatát.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is tervezünk önismereti tréningórát szakemberek bevonásával.
Az Oktatási Hivatal ebben a tanévben is segítséget nyújtott a pályaorientációt támogató informatikai rendszerrel és kérdéssorral, amely a diákok saját érdeklődéséről és képességéről adott tájékoztatást és ajánlást. Az önértékelésre épülő kérdéssorok segítettek feltérképezni a tanulók kompetenciáit, megmutatták, melyik terület áll hozzájuk igazán közel.
7. és 8. osztályos tanulóink most is nagy érdeklődéssel kapcsolódtak be a Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola őszi pályaorientációs rendezvényébe. Nagy létszámmal vettünk részt a programon, ahol az élelmiszeripari szakmáké volt a főszerep. Kiváló szakemberek közreműködésével ismerkedhettek a szakma rejtelmeivel, betekintést nyerhettek a munkafolyamatokba és a gyakorlati képzés világába.
Minden évben sikeres rendezvényünk a Pályaorientációs nap, melynek szervezése folyamatban van. Élményszerűsége, kapcsolatépítő, közösségerősítő szerepe meghatározó. Eredményessége túlmutat az iskola falain. A több helyszínen zajló program külső személyek támogatásával valósul meg, a gyerekek úgy ismerkednek a munka világával, hogy közben nemcsak ismerethez, hanem jelentős élményhez is jutnak. A digitális oktatás után a gyerekeknek nagy szükségük van a személyes élményszerzésre!
Az iskolaválasztás és a döntés joga a szülőké és a végzős diákoké. A mi dolgunk, hogy alternatívákat kínáljunk, érveket sorakoztassunk fel, adjunk lehetőséget a tapasztalatok szerzésére, és főként tudásukat erősítsük.

Sólyomné Kulin Zsuzsanna
a Nevelési munkaközösség vezetője

image
image
image
image
image