EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

POK - Tematikus terv az iskolai alapozó időszakhoz
A továbbképzéshez Kapczárné Péli Erika mesterpedagógus szaktanácsadó és Somogyiné Győri Magdolna mesterpedagógus vezető szaktanácsadó által összeállított szakmai anyagot kaptuk meg e-mailben kolléganőmmel.
A szerzők a bevezetőben az iskolába lépés törvényi feltételeit írják le. Az iskolába érkező gyerekek mindannyian iskolaérettnek számítanak, mégis eltérő fizikai adottsággal, szociális és mentális fejlettségi szinttel, képességbeli kvalitással rendelkeznek. Különböző életkorúak: -van olyan tanuló, aki alig töltötte be a 6. évet és van olyan is, aki már elmúlt 7 éves. Motiváltsági szintjük sem egyforma. A 2019 szeptemberében bevezetett új NAT lehetőséget biztosít arra, hogy ezek a különbségek kiegyenlítődjenek az első évben.
Az új tanterv a követelményeket a 2. év végére határozza meg, amely segítség lehet a pedagógusok számára abban, hogy az adott osztályhoz, az egyéni képességekhez és szükségletekhez igazodva osszák be a tananyagot.
Az iskolába lépés első szakaszában, az alapozó időszakban a kompetenciák intenzív egyéni fejlesztése kiemelkedő fontosságú. Az óvoda-iskola átmenet megsegítéséhez készítettek egy játék-és feladatgyűjteményt, melyet 5 területre bontottak:
I. Szociális készségek fejlesztése
II. Motoros fejlesztés
III. Nyelvi fejlesztés
IV. Kognitív fejlesztés
V. Matematikai képességek fejlesztése.
A feladatgyűjtemény összeállításánál elsődleges céljuk az volt, hogy olyan mankót adjanak a pedagógusok kezébe, amely igazi segítség lehet a tervező munkájuk során. A feladatok, játékok mellett a pontos leírás megtalálható. Hisznek abban, hogy a befektetett munka meghozza a gyümölcsét, szeretnék, ha a tanév végén boldog gyerekeket engednénk a nyári szünetre, mi magunk pedig elégedett tanítókként zárnánk az évet.
A következő tanévben előre láthatóan első osztályban fogunk tanítani, ezért nagyon hasznosnak tartjuk ezt a feladatgyűjteményt. Olyan feladatokat, játékokat tartalmaz, amelyek a gyakorlatban megvalósíthatók és fejlesztő hatásúak.

Fodor Györgyné
Urgyánné Fekete Ágnes

image
image
image
image
image