A HAJDÚDOROGI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS A 2021/2022. TANÉV
A Móra Iskola szilárd alapokat nyújtó, középiskolai továbbtanulásra eredményesen felkészítő, hagyományait ápoló, innovatív általános iskola. A közvetlenség és a személyesség világa.
A személyiség sokoldalú kibontakoztatása érdekében fontosnak tartjuk az anyanyelvi, az idegen nyelvi, az informatikai, a zenei, a társadalom- és természettudományos műveltség, a környezet- és a testkultúra fejlesztését. Kiemelt szerepet kap az erkölcsi, az esztétikai és az egészséges életmódra nevelés, a művészi kifejezőkészség megalapozása. A tantestület tagjaival fontos nevelési és pedagógiai célként fogadtuk el és erősítettük meg: „Mindenki tehetséges valamiben! – A tehetség ezerszínű, mindenki másban jó.”
A Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola szakmai programját az értékközvetítés és képességfejlesztés, a tehetséggondozás, az önálló tevékenységre épülő ismeretszerzés, a gondolkodási képesség, a kreativitás erősítése, a tanulási technikák gyakoroltatása jellemzi. Mindehhez kiváló tantestület és remek szülői munkaközösség kapcsolódik.
A következő modern névjegyekben a 2021/2022. tanév leendő első osztályainak pedagógusai mutatkoznak be.

image image

 • Szülői tájékoztató általános iskolai beiratkozásról 2021/2022 (Pdf)
 • Felhívás a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák első évfolyamára történő beíratásra, a 2021/2022. tanévre (Pdf)
 • SZÜLŐI NYILATKOZAT - Etika vagy Hit- és erkölcstan (Pdf)
 • NYILATKOZAT életvitelszerű ott lakásról (Pdf)
 • NYILATKOZAT A GYERMEK TÖRVÉNYES KÉPVISELETÉRŐL 2021 (Pdf)
 • Tájékoztató e-ügyintézésről, beíratkozásról 2021 (Pdf)
 • JEGYZÉK HITOKTATÓK 2021-2020. TANÉV (Pdf)
 • Magyar Református Egyház tájékoztatója (Pdf)
 • Hit Gyülekezete tájékoztatója (Pdf)
 • A Hit Gyülekezete tájékoztatója 2. (Pdf)
 • Hit- és erkölcstan tanterv Hit Gyülekezete (Pdf)
 • Magyar Görögkatolikus Egyház tájékoztatója 2. (Pdf)


 • Beiratkozás általános iskolába KRÉTA hozzáféréssel
 • Beiratkozás általános iskolába KRÉTA hozzáférés nélkül
 • image
  image
  image
  image