EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

ELSŐÁLDOZÁS
Talán ennél szebb napot el sem tudtak képzelni a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5. osztályos tanulói, mint 2020. szeptember 20-a. Hiszen a gyermekek világnapján élhették át az elsőáldozás szépséges, meghitt pillanatait rokonaik, ismerőseik, tanáraik körében.
A pénteki vizsgát követően, 29 főnek adatott meg, hogy első ízben magához vegye az Oltáriszentséget. A hivatalos szertartást követően a Móra iskola ebédlőjében finom kalács és kakaó várta a gyerekeket, ahol Kapcsai Viktor hitoktató – az elsőáldozás tiszteletére – emléklapot nyújtott át mindenkinek.
Köznevelési intézményvezető-helyettesként fontosnak tartom az etika/hit- és erkölcstan oktatását az általános iskolában. Nem véletlen, hogy a gyerekek (szülők) közül legtöbben – a görögkatolikus hitéhez leghűségesebb városban, Hajdúdorogon – osztályszinten a görögkatolikus hittant választják. E jeles esemény kapcsán azt kívánom, hogy az általam ajándékozott imakönyv az idén elsőáldozó tanulóink életében mindig adjon meghatározó iránymutatást.
Gratulálok a szülőknek, az elsőáldozóknak, köszönet Körtefái Istvánné Pocsai Gizella, Nagy Imre Pálné, Oláh Ágnes osztályfőnököknek, a hitoktatóknak az áldozatos munkájukért és Juhász Lászlóné Editnek a szépen megterített, ünnepi asztalért.
Ezt a gyönyörű napot tette még teljesebbé – az elsőáldozók körében végzett – intézményi megáldás a 2020/2021. tanévre. Köszönet ezért Dalanics Zoltán parókus úrnak.

Mislovics Andrea

image image image image image image image image image image image image image image image
image
image
image
image