EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

LOGOKUCKÓ a Mórában
A tiszta beszéd nagyon fontos,
„mert aki rosszul beszél, rosszul olvas,
aki rosszul beszél, rosszul ír „
/Montágh Imre/
A beszédet a gyermek elsősorban a családban, a szüleitől tanulja, ezért igen fontos a helyes, tiszta beszéd.
Ha gyermekünk két és fél éves korában nem beszél, sok hangot cserél más hanggal, beszédészlelési, beszédmegértési nehézsége van, hadar, dadog, akkor a szülő logopédus segítségét kérheti.
Az óvodában a 3. és 5. életévüket betöltött gyermekek kötelező szűrése történik. A logopédiai ellátásban előnyt élveznek a nagycsoportos korúak és a beiskolázandók. A súlyos beszédhibával küzdő gyermekek előjegyzésbe kerülnek.
Az iskolai nevelésben részt vevő több diák esetében is szükséges a logopédiai ellátás.
A 2019/2020-as tanévtől Szakál Péterné nemcsak magyartanárként, hanem logopédusként is segíti a tanulókat a tiszta, helyes beszéd elsajátítására. Tanulóink kiscsoportos, pösze terápiában részesülnek. A pöszeség a leggyakoribb beszédkórkép, ezen kívül a logopédus feladatkörébe tartozik a dadogás, a megkésett beszédfejlődés, nyelvlökéses nyelés, beszédészlelési, beszédmegértési zavar terápiája.
A Líceum épületében kialakított LOGOKUCKÓ ad helyet - heti három alkalommal - a terápiának. Tanulóink nagy örömmel látogatják ezeket a foglalkozásokat, hiszen az artikulációs mozgásgyakorlatok és a beszédfejlesztések játékos formában történnek.
Fontos a szülők bevonása is a logopédiai munkába, mivel együtt, közös erővel lesz sikeres a terápia.

image image image image
image
image
image
image