EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

MÓRÁSOK A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
Február elején rendhagyó magyarórán vehettünk részt a Mészáros Károly Városi Könyvtárban a 7. és 8. évfolyam diákjaival. Jeles Erzsébet, könyvtárigazgató nagy szeretettel fogadott bennünket.
Bevezető gondolataiban az olvasás fontosságára hívta fel a tanulók figyelmét, hiszen az olvasás által tájékozottabbak leszünk, bővül nemcsak az ismeretünk, hanem a szókincsünk is.
A könyvtárigazgató gyermekkoráról mesélt, amikor még nem volt olyan gazdag a gyermekirodalom, mint manapság. Ma már több témában olvashatnak a serdülők pl. az első szerelem, válás vagy halál a családban, új iskolába kerülés.
A könyvtár nemcsak az óvodásokat, a serdülőket és a felnőtteket várja, hanem a 0-3 éves korú kisgyermekeket és anyukájukat is. A baba-mama klubban ölbeli játékokkal ismerkedhetnek meg a csöppségek, melyek észrevétlen fejlesztik a beszédértést, beszédészlelést, ritmusérzéket, zenei, érzelmi intelligenciát, értelmi képességeket, mozgáskoordinációt és még sorolhatnám. A foglalkozásokon nem maradhat el a mese sem, mely az olvasás szeretetére nevelés egyik alappillérje.
A mese nemcsak szórakoztat, nevel, hanem gyógyít is. Boldizsár Ildikó, szakpszichológus előadásából említett igen figyelemreméltó esetet a könyvtárvezető. A szakpszichológus megfigyelte, hogy a kórházakban mandulaműtéten átesett gyermekek a Hófehérke és a hét törpe című mesét hallgatták meg szívesen. Miért éppen ezt a történetet? Ha a mérgezett alma jelenetére gondolunk, máris megvan a válasz. A kis betegek átélték Hófehérke állapotát, ők is mintha egy almát éreztek volna a torkukban, s a műtét után szintén megkönnyebbültek.
A diákok érdeklődve hallgatták az igazgató szavait, s az előadás végén a felmerülő kérdésekre is választ kaphattak. Reméljük, hogy több tanuló érdeklődését is sikerült felkelteni, s a közeljövőben nemcsak egy érdekes könyvért térnek be a könyvtárba, hanem barátokkal együtt egy tartalmas beszélgetésre is.

Szakál Péterné
magyartanár

image image
image
image
image
image