EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

MÉRÉSI EREDMÉNYEINK…
Az intézményben folyó nevelési-tanítási munka alapjaként a tanulók adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó megfigyelési-mérési rendszer működik.
Az átfogó, kritériumorientált, diagnosztikus mérési-értékelési-fejlesztési rendszer szolgálja a tanulók kritikus kognitív készségeinek és képességeinek fejlesztését. Ez hosszú távú hatásmechanizmusként (3-6 év) hozzájárul a tanulók gondolkodási képességeik magasabb szintű fejlődéséhez. Évfolyamonkénti mérési terv működik, amely által tanulási képességeket, műveleti sebességet, íráskészséget, olvasási készséget, szóismeretet, tanulási stílust, tanulási motivációt mérünk.
Május hónapban pedig az 6. és 8. évfolyamon országos kompetenciamérés zajlik. Gondoskodunk a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról is.
Biztosítjuk a DIFER mérést, a logopédiai szűrővizsgálatot. Megismerjük a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságának munkatársai által kiadott szakvéleményeket, melyekre alapozzuk az egyéni fejlesztéseket. A tanulók értékelése az intézmény alapdokumentumaiban elfogadott, közös alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján történik. MÉRÉSI EREDMÉNYEINK 2019-2020 TANÉV (Pdf)

image
image
image
image