EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

VITÉZ OLÁH MIHÁLY
(1931-2020)
„Hazánk szolgálata minden magyarnak szent kötelessége!”
Ezt a mondatot választottam annak a személynek a méltatásához, aki egész életét ezzel az értelemmel és tartalommal töltötte meg. Aki úgy élte az életét, és olyan emberi magatartást gyakorolt, amivel hazájának csak hasznára lehetett. Pedig nem volt könnyű magyarnak lenni a Kárpát-medencében.
Vitéz Oláh Mihály 2009. október 10-én a következő gondolatot osztotta meg velem: „Mi magyarok azért ragaszkodunk ehhez a Kárpát-medencei hazához, mert tudjuk, hogy ez a világ legértékesebb része, és nekünk, akik ide születtünk, az a kötelességünk, hogy tegyünk meg mindent, szépítsük, építsük, gyarapítsuk, ugyanakkor védjük is meg mindenféle rossz hatástól. Ehhez a nemzet ereje is kell. Amikor a forradalom a helyére tette az egyéniségemet, személyemet, én ezt az álláspontot sehol nem akartam feladni. Sem a vallatószobákban, sem a közéletben. Mert a forradalom tulajdonképpen erről szólt, a magyarság élni akarásáról. A tanulság lényege tehát nem lehet kevesebb, mint hogy az erkölcs sohasem viszonylagos, az értékek dolgában nincs kompromisszum, a jó és a rossz, a hős és az áruló, a szabadság és zsarnokság között nincs középen az igazság. Még arra is megtanít bennünket, magyarokat, hogy nagy dolgokban nincsen kis nép.”
A magyarság nélkül az egész világ szegényebb lenne. Kijelenthetem, hogy Oláh Mihály nélkül az ország is, Hajdúdorog is kevesebb lett volna.
Az élet rendező elve mennyire elgondolkodtató. Hiszen kettőnk útja az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc kapcsán szervezett városi ünnepségen találkozott. 1956-ban pont ezekben a napokban csendesedtek el a forradalom hangjai, 2020-ban pedig Oláh Mihály úr, az 1956-os Hajdúdorogi Forradalmi Bizottság tagja is megpihent. Mit hagyott ránk Miska bácsi? Ember- és nemzetszeretetét.
Ezek a sorok – a nekünk oly kedves – vitéz Oláh Mihályról szólnak, aki Hajdúdorog oktatás- és kultúrtörténetében jeles, meghatározó személyiség volt. A tantestület tapasztalt, elkötelezett egyénisége volt. Szívügyének tartotta a matematika és fizika tantárgyak minőségi oktatását. Kiváló képességeit a Hajdúdorogi Iskola úti Általános Iskolában mutathatta meg. Vallotta, hogy „a pedagógus egyik legszebb feladata a tehetségek felismerése, segítése és irányítása”.
Mindig nagy szeretettel és odafigyeléssel igyekezett ezen a területen helytállni. Nagy örömöt jelentett számára, mikor városi és megyei versenyekre jutottak el diákjai matematikából és fizikából. Munkatársai és tanítványai így jellemezték Miska bácsit: nagyszerű és jó ember volt.
Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, a közösségért érzett felelősség. Mindkét szakját megbízható igényességgel tanította, ismereteinek naprakész frissességéről folyamatos önképzéssel, szervezett továbbképzéseken való részvétellel gondoskodott. Több éven keresztül volt a matematika, majd a természettudományi munkaközösség vezetője.
Visszaemlékezésekből megtudhatjuk, hogy pedagógusként végigfutotta ezt a pályát, végigjárta annak minden útvesztőjét, megízlelte annak minden édességét és keserűségét.
Osztályfőnökként is hatékonyan tevékenykedett. 1975/76-ban 34 főt bocsátott a nagybetűs életbe, osztálytablójukon Petőfi Sándor versrészletét idézték: „Az idő igaz, S eldönti, ami nem az.” Folyamatosan figyelemmel kísérte volt tanítványai sorsát, életútját. Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, pedagógiai tapasztalat és emberi bölcsesség húzódott – ezért volt hiteles minden megnyilvánulása.
Tanárként megmutatta, hogy mit jelent a hittel végzett munka öröme, hogy becsülettel és hűséggel kell helytállni a tanári pályán, hiszen a tanulókért Isten és ember előtt egyaránt felelősek vagyunk.
Oláh Mihály egész életében olyan tevékenységet végzett, amellyel a közösséget, annak ügyét szolgálta.
Gyermeket és felnőttet egyaránt nevelt és oktatott; óvta, fejlesztette iskoláját; újat teremtett; tudásával gazdagította Hajdúdorogot. Rengeteget tett egyszerre szűkebb közösségéért, de a nemzetéért is.
Az általa készített mű, a másoknak adott szeretet megmarad itt e Földön, hogy misztikus utakon segítse a többi hasonló, elhivatott személy munkáját, majd vezesse lelkük útját az ég felé.

Mislovics Andrea
a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
köznevelési intézményvezető-helyettese

image
image
image
image
image