EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

A SZAKMAI MUNKA TOVÁBB FOLYTATÓDIK…
Az EFOP-3.1.7-16-2016-00001 „Esélyteremtés a köznevelésben” című projekt tovább folytatódik. A már megvalósult programba 150 hátránnyal, nehézséggel küzdő intézményt vontak be. A projekt célja a hátrányok csökkentése és az iskolák módszertani, szakmai fejlesztése. Ezen feladatok megvalósításához szakmai csapatot biztosítottak, akik tudásukkal, tapasztalatukkal segítettek.
A projekt részeként a projekt munkatársai elvégezték az Esélyteremtő Intézményfejlesztési Program és Eszközrendszer hatásmérését is, amelynek keretében két évvel ezelőtt küldtek egy bázismérésre vonatkozó felmérést. Annak érdekében, hogy szakmailag megbízható képet kapjanak az esélyteremtő intézményfejlesztési folyamatokról, egy utánkövető kérdőívet is készítettek, amely az elmúlt két év történéseire fókuszált. A felmérésben nem csak a projektben résztvevő intézmények vettek részt, hanem felkerestek hasonló köznevelési intézményeket is, amelyek nem részesültek a projektben biztosított fejlesztésben.
A pedagógusi, intézményvezetői, mentori kérdőívek a tanulószervezeti viselkedést, a pedagógiai szemléletet, az esélyteremtő gyakorlatot és a jelenlegi helyzetre való tekintettel kiemelten, a digitális oktatást járták körül. A közreműködésért a projekt munkatársai egy részletes, intézményre szóló összegző jelentést készítettek, amelyet a héten küldenek meg az intézmény részére.
A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vonatkozásában a „pályázat irányítói” voltak:
- Nagy Imre Pálné, a projekt támogató szakértője
- Kozma Beatrix, a projekt támogató szakértője
- Metka Katalin szakmai vezető
- Reikort Alexa Zsuzsanna szakmai szakértő
- Dr. Pappné Varga Zsuzsanna Zsófia mentor
- Kis Istvánné gyógypedagógus
- Fülöp-Győri Noémi pszichológus
- Király Ágnes pszichológus
- Czvik Lászlóné mentálhigiénés szakember
- Surranó pálya - Horváth Mónika koordinátor
Résztvevői: a Tantestület.
A közös munka itt nem ér véget, tovább folytatódik 2021. január végéig 30 Módszertani Partneriskolával.
2020. július 28-án lehetőségem nyílt szakmai műhelymunkában részt venni Budapesten, ahol megbeszéltük az előttünk álló időszak feladatait, megismerkedtünk az új munkatársakkal, szakemberekkel. A hosszabbítás időszakában elsődleges cél a projekt által akkreditált képzés elsajátítása, alkalmazása és beépítése a gyakorlatba, valamint pedagógushallgatók biztosítása. A szakmai munkát továbbra is külsős szakértők segítik.
Irányító munkatársak lesznek intézményünkben:
- Nagy Imre Pálné, a projekt támogató szakértője
- Dr. Pappné Varga Zsuzsanna Zsófia mentor
- Csongrádiné Démusz Amanda gyógypedagógus
- Mikó Mónika pszichológus
Továbbra is él az Együttműködési megállapodás a Nyíregyházi Egyetemmel, tanárjelöltek érkeznek a 2020/2021. tanévben intézményünkbe.
Kezdetét veszi az ETIPE II. - Az Esélyteremtő intézményi működés pedagógiai módszertani és szervezetfejlesztési területei – a tanulók tudatos fejlesztése és a tanulószervezetté válás lehetőségei című pedagógusképzés.
Az online képzés időpontja augusztus 17-től 19-ig tart, míg a második egységet, a személyes találkozót igénylő blokkot november 11 és 13-a között szervezik meg Nyíregyházán. Intézményünket a következő személyek képviselik: Kerek Marianna, Kozma Beatrix, Körtvélyesiné Zováth Ágnes és Szakál Péterné.
KEDVES KOLLÉGÁK!
A közös feladatunk nem kevés a következő tanévekre vonatkozóan:
a tanulói motiváció, kompetencia növelése, a továbbtanulási irányvonal erőteljesebb koordinálása, szülői érdektelenség csökkentése, folyamatos módszertani megújulás.

Köszönöm az eddigi hatékony munkátokat,
egyben kérem a további együttműködéseteket:
Mislovics Andrea
köznevelési intézményvezető-helyettes

image
image
image
image
image