EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

FOLYAMATOSAN SZÉPÜL A MÓRA

Minden tanév más és más. Izgalmas kihívások, megújult elvárások, óvodából iskolába lépő új gyermekek, gazdag, maradandó programok – ezek jellemzik a 2021/2022. tanév szeptemberi hónapját.
Büszke vagyok a MÓRA tereit és tantermeit díszítő, az iskolát támogató, a folyamatosan együttműködő szülőkre és a szakmai elhivatottsággal rendelkező munkatársakra.
A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ új öltöző padokkal, fogasokkal járult hozzá a napokban a színvonalas oktatáshoz és otthonos környezethez. Így csodaszép, gazdagon felszerelt termekben tanulhatnak diákjaink, megújult öltözőkben készülődhetnek az előttük álló testnevelésórákra.
A tanulók csillogó tekintete, elismerő, köszönő szavai mentén írom le: jó MÓRÁSNAK lenni.

Köszönettel:
Mislovics Andrea
köznevelési intézményvezető-helyettes

image image image image image image image
image
image
image
image