EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

AZ 1.B SZÜLŐÉRTEKEZLETE
Szeptember 21-én tartottuk meg az 1.b osztályban a szülőértekezletet. A szülők közül többen megtiszteltek jelenlétükkel, ezzel is kinyilvánították támogatásukat, együttműködésüket iskolánk mellett.
Mislovics Andrea köznevelési intézményvezető-helyettes tartott tájékoztatót, és bemutatta a KRÉTA rendszer használatát.
A továbbiakban ismertettem iskolánk Házirendjét, Pedagógiai Programját és az alkalmazandó eljárásrendet a járványügyi készenlét ideje alatt. Megbeszéltük a tanulók értékelésének módját is. Megválasztottuk az SZMK tagokat, akik örömmel vállalták megbízatásukat.
Mindenki jól érezte magát és az értekezlet befejezése után elégedetten távozott.

Fodor Györgyné
osztályfőnök

image
image
image
image
image