EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

A TERVEZÉS ÉS TANULÁSÉRTÉKELÉS ÚJ MEGOLDÁSAI A MINŐSÉGI ISKOLAI TESTNEVELÉSBEN
Az EFOP-3.2.8-16-2016-00001 számú – T.E.S.I. -2.0 Beavatkozások a minőségi (inkluzív) testnevelés oktatás és képzés megvalósítás érdekében c. Európai Uniós kiemelt projekt keretén belül 2020. február 21-23., Nyíregyházán 30 ÓRÁS, AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS-TOVABBKÉPZÉSEN voltam.
A továbbképzés célja:
• hogy a résztvevők ismerjék meg a tanulási folyamat tervezésének és értékelésének elméleti alapjait, és egy lehetséges módszertani modelljét a minőségi iskolai testnevelés érdekében.
• a résztvevők tanulják meg a NETFIT fittségmérési rendszer alkalmazását a fittségoktatás folyamatának figyelembevételével.
• A résztvevők a továbbképzés végére váljanak képessé egy reflektív szemléletű, elektronikus testnevelési tanmenet elkészítésére, amely integrálja a feltáró, a formatív és a szummatív értékelés korszerű módszereit.
• Továbbá váljanak képessé egy fittségoktatási folyamat megvalósítására.
Kiss Miklós

image
image
image
image
image