Friss híreink
A „SZAKMAI TÁMOGATÁS A TESTNEVELÉS ÉS A SPORT TERÜLETÉN A KÖZNEVELÉSBEN”
Miskolc, 2020.01.16. Park Hotel
A „SZAKMAI TÁMOGATÁS A TESTNEVELÉS ÉS A SPORT TERÜLETÉN A KÖZNEVELÉSBEN”
című szeminárium a testnevelés oktatásának és a diáksport szervezésének szakmai támogatásában közreműködő szaktanácsadóknak, továbbá a pedagógus előmeneteli rendszerben minősítőknek, illetőleg az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében tanfelügyelőknek, közreműködő köznevelési szakértőknek és testnevelőknek. A résztvevők számára lehetőséget biztosítottak a tudományosan megalapozott, korszerű didaktikai-módszertani megoldások áttekintésére és vitájára a testnevelés és sport területén, különösen a szaktanácsadói és a köznevelési szakértői munkával összefüggésben. A rendezvénysorozaton bemutatták a 2013–2019 között a testnevelés és sport területén megvalósult jelentősebb jogszabályi változásokat, tantervi fejlesztéseket, továbbá az e területeken, valamint a fittségoktatás témájában lebonyolított akkreditált pedagógus-továbbképzések tartalmaival és eredményeivel kapcsolatos tájékozódásra nyílt lehetőség. A motiváció, a mozgástanítás, a differenciálás és a tanulásértékelés területén megvalósítható hatékony oktatásmódszertani elvek gyakorlati ismeretbővítését nyújtotta e képzés.
A szeminárium konkrét témái voltak:
• A testnevelés és a diáksport szakmai támogatása a Magyar Diáksport Szövetség tevékenységrendszerében
• Oktatásmódszertani kihívások a testnevelésben – interaktív problématérkép készítése
• Módszertani trendek a testnevelésben – motiváció, mozgástanítás, differenciálás, fittségoktatás
• A formatív (fejlesztő) tanulásértékelés jelentősége és módszertani kultúrája
• Interaktív kerekasztal-beszélgetés az iskolai testnevelés szakmai támogatásának jövőjéről.

Résztvevő: Kiss Miklós tanár
image image image
image
image
image
image