EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

A MÓRÁSOKRA MINDIG LEHET SZÁMÍTANI!
A Mesefesztivál pályázat kapcsán most éppen mesét írtak, rajzokat készítettek, újra hasznosítható anyagokból tárgyakat építettek. Azonosulni tudtak a felhívással, mert a mese, az játék, csoda, hit és lélek. Olyan lelki táplálék, amely életre szóló nyomokat hagy bennük.
A digitális oktatás időszakában, amikor a személyes találkozás hiánya már nagyon nyomasztóan hatott a gyermekek érzelmeire, erőt vettek magukon és megmentették a Görög Demeter Művelődési Ház által, a térség általános iskolásainak meghirdetett XIV. Hajdúdorogi Mesefesztivált. A beérkezett 26 pályamű közül 25 a mórás kisdiákok keze nyomán született. Nem a tehetséges gyermek több nálunk, inkább az akarat hatalmas.
Alapos előkészítő munka az online térben, előzetes vázlatok, telefonos egyeztetések, szülői bíztatások, postaládába bedobott javítások, javaslatok, kapuban igénybe vett megerősítések, és még egy utolsó simítás júniusban, amikor már bejöhettek az iskolába.
Most, az eredményhirdetés kapcsán öröm újra megcsodálni ezeket a rajzokat. Mindegyik más és más értéket hordoz. Egyik a térszervezéssel, másik a hangulatával, míg ismét mások a formavilágukkal, az alaposságukkal, az őszinteségükkel tűnnek ki.
Elismeréssel adózunk annak a nyolc diákunknak is, akik kitartóak voltak a tárgyalkotás folyamatában. Ötletesség, anyaghasználat, technikai (illesztési) megoldások mind-mind végig kísértek az alkotás folyamatát.
Megint más beállítódást igényelt a meseírás, a történet fordulatainak a kitalálása. Most ötödikes az a négy diákunk, akiknek a profizmusa új mese születését eredményezte.
A Mesefesztivál résztvevői által mindannyian gazdagabbá váltunk. Gondolatvilágukat, látásmódjukat, az alkotásba vetett hitüket osztották meg velünk.

Nagyszerű volt, gyerekek!
Görögh Imréné
Az iskolavezetés nevében köszönöm Görögh Imréné és Nagy Imre Pálné áldozatos munkáját.
Mislovics Andrea

  • Hajdúdorogi Mesefesztivál (Pptx)


  • image image image
    image
    image
    image
    image